İngiliz Ekonomist İstihbarat Birimi, küresel ısınmayla ilgili yaptığı araştırmanın sonucunu yayınladı. Açıklanan veriler dudak uçuklattı. İklim değişikliğinin bu şekilde devam etmesi durumunda dünyaya vereceği maddi zararın 7.9 trilyon dolar olacağı açıklandı.

İklim değişikliği ve küresel ısınma, tüm insanların kabul ettiği bir gerçek. Gün geçtikçe bu durum daha da kötüye gidiyor ve küresel ısınmanın durdurulmasını bırakın durumla alakalı elle tutulur hiçbir çalışma bile gerçekleşmiyor. Bu da insanlığın kendi sonunu hazırladığı bir durum içinde olduğumuzu gösteriyor. Ekonomist İstihbarat Birimi, küresel ısınmanın çevreye ve dünyaya verdiği zararların yanı sıra maddi zararları da araştırdı.

Ekonomist İstihbarat Birimi tarafından gerçekleştirilen araştırma geçtiğimiz gün kamuoyuyla da paylaşıldı. Araştırma sonucunda yapılan açıklamalarda, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olacağı kuraklık, sel gibi afetlerin, 2050 yılında dünyaya 7.9 trilyon dolara mal olacağı belirtildi. Ortaya çıkan sonuçlar, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ülkeleri bile ciddi anlamda etkileyecek gibi duruyor.

Yapılan araştırmada dünyanın en büyük 82 ekonomisi üzerinde bir ölçüm yapıldı ve 7.9 trilyon dolarlık zararın ülkeleri ne kadar etkileyeceği belirlendi. Ekonomist İstihbarat Birimi, yaptığı çalışmada ülkelerin 2050 yılında riskli bir durumun yaşanması halinde gayri safi yurtiçi hasılalarının en az yüzde 3’ünü kaybedeceğini açıkladı. Afrika’da ise bu oran, yüzde 4.7’lere kadar çıkıyor. Gelişmekte olan ülkeler bu durumdan, gelişmiş ülkelerden daha fazla etkilenecekler.

Araştırma sonucuna göre 7.9 trilyon dolarlık zarar en çok Angola’yı etikileyecek. Angola, yaşanacak küresel ısınma nedeniyle gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 6.1’ini kaybedecek.

Ekonomist İstihbarat Biriminin yapmış olduğu araştırmada, böylesine bir zararın ülke ekonomilerini çok derinden etkileyeceğini gözler önüne serdi. Ancak şu an bile ülkeler küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin önemini kavramış değil.