Yapılan yeni araştırmaya göre IQ seviyesi yüksek insanlarda psikolojik ve fizyolojik bozukluklar daha fazla görülüyor.

Intellingence dergisinde yayınlanan bir araştırmaya yüksek zeka ve ortalama zeka seviyesinde insanlar katıldı. Yüksek zeka seviyesindeki katılımcılar ile ortalama zeka seviyesine sahip katılımcılar arasındaki en büyük farkın anksiyete ve duygudurum bozukluğu olduğu ortaya çıktı. Araştırmada yüksek zeka seviyesine sahip insanlarda fizyolojik ve psikolojik problemlerin daha fazla görüldüğü belirtildi.

Pitzer Koleji’nde araştırmacı olan Ruth Karpinski ve meslektaşları dünya çapında faaliyet gösteren yüksek IQ topluluğu Mensa’ya psikolojik ve fizyolojik bozukluklarla ilgili sorular içeren bir anket gönderdi. Mensa’nın son derece zeki üyeleri araştırıldığında, bazı ciddi rahatsızlıklar yaşadıkları ortaya çıktı. Ankette duygudurum bozuklukları (depresyon, distimi ve bipolar), anksiyete bozuklukları (sosyal fobiler ve obsesif-kompulsif), dikkat eksikliğine bağlı hiperaktivite bozukluğu ve otizm ele alındı. Katılımcılardan, her bir hastalığa resmi olarak teşhis konulup konulmadığını veya şüphelendiklerini bildirmeleri istendi. Ardından Karpinski ve meslektaşları, 3.715 katılımcının cevaplarındaki her bir bozukluğu ABD’nin ulusal ortalamasıyla karşılaştırdı.

Mensa, katılımcıları ile genel topluluk arasındaki en büyük fark, duygudurum bozuklukları ve anksiyete bozukluklarında görüldü. Yüksek IQ’ya sahip insanların %26,7’sı kendilerine daha önce duygudurum bozukluğu tanısı konduğunu, %20’si ise anksiyete bozukluğu yaşadığını bildirdi. Bu oranlar, her bir rahatsızlık için yaklaşık %10 olan ulusal ortalamalardan daha yüksek. Diğer yandan katılımcılarda çevresel alerjilerin tekrarlanmasının %33 ile ülke ortalamasının 3 katı (%11) seviyesinde olduğu görüldü.

Yapılan bu araştırmada yüksek IQ’lu insanlardaki bozuklukların genele oranla daha yaygın olması, yüksek IQ’nun hastalıkların sebebi olduğunu kesin olarak kanıtlamıyor.