dijital hizmet vergisi

1 Mart itibariyle Dijital Hizmet Vergisi uygulanmaya başlayacak. Söz konusu vergiyi, Apple, Netflix, Google, Spotify, Instagram başta olmak üzere tüm dijital platformlar ödeyecek.

Artık dijital ortamda sunulan reklam, sesli ve görsel içerik gibi pek çok hizmetten yüzde 7,5 oranında dijital hizmet vergisi alınacak. Yeni düzenleme ‘’Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun” açıklamalara göre 1 Mart itibariyle uygulanmaya başlanacak.

Vergiden mükellef olanlar elbette ki dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Teknoloji devlerini de içeren yeni düzenlemeyle birlikte artık her türlü reklam hizmeti, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin online ortamda satışını sağlayanlar vergi ödemek durumunda olacak. Dijital bir içeriği herhangi bir şekilde hizmete sunan firmaların tam mükellef olup olmaması ve söz konusu firmaların faaliyetlerini Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine etki etmeyecek.

Söz konusu verginin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin sunmuş olduğu hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacak. Verginin dövizle hesaplanması halinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilerek alınacak.

Dijital hizmet sunan firmalardan alınacak vergilere maliyet ve vergi adı altında indirim yapılamayacak. Ayrıca söz konusu vergi, fatura ve yerine geçebilen belgelerde de gösterilmeyecek. Yüzde 7,5’lik bir orana sahip olacak Dijital Hizmet Vergisi 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Mükellefiyet oluşturulacak

Mükellefiyet, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde elektronik ortamda oluşturulacak. Bu kapsamda, dijital hizmet sağlayıcılarının ilk kez verecekleri dijital hizmet vergisi beyannamesini sunmadan önce Gelir İdaresi Başkanlığının “www.digitalservice.gib.gov.tr” adresinde yer alan formu doldurmaları gerekiyor. Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanmasıyla dijital hizmet sağlayıcısı adına “dijital hizmet vergisi mükellefiyeti” oluşturulacak.

Vergilendirme dönemi

Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı hizmet türlerine ve faaliyet hacimlerine göre bu süreyi 3’er aylık tespit edebilecek.

Mükellefler, beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın son günü akşamına kadar verecek. Vergiye tabi hasılat elde etmeyenlerin de beyanname verme zorunluluğu olacak. Beyannameler, “www.digitalservice.gib.gov.tr” adresinden elektronik ortamda gönderilecek.

Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek. Ödeme, vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların kartı veya kredi kartıyla da yapılabilecek. 

Sunulan hizmetlere erişim engellenebilecek

Düzenlemeye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca dijital hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmetlere erişim engellenebilecek. 

Bakanlık tarafından engelleme kararı verilmeden önce, dijital hizmet sağlayıcısı ya da Türkiye’deki temsilcisine ihtarda bulunulacak ve yükümlülüğün 30 gün içinde yerine getirilmesi istenecek. Buna rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, alınan karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilecek. Engelleme kararının gereği de bildirimin ardından 24 saat içinde yerine getirilecek.

Mükellefin yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde, Bakanlığın erişim engelinin kaldırılması kararı BTK’ye iletilecek ve 24 saat içinde hizmetlere erişimin açılması mümkün olacak.

Yurt dışı internet sitelerinden ithal edilen ürünlerin vergisiz satılması kaçakçılık sayılacak!

REALME 5i KUTU AÇILIŞI (HEDİYELİ!)