İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, akıllı ev sistemleriyle ilgili tüm Birleşik Krallık’ta geçerli olacak yeni kararlar aldı. Kurum tarafından alınan kararlara ilişkin kurallar, uzun bir müzakere sürecinin ardından hazır hale getirildi. Hükümet, kuralları en kısa sürede kanuni bazda uygulamaya koymayı planlıyor. 

Birleşik Krallık hükümeti, “Nesnelerin İnterneti”ne bağlı ev ürünleriyle ilgili güvenlik standartlarını geliştirmek ve kullanıcıların güvenlik seviyesini artırabilmek adına yeni bir yasa tanıtmaya hazırlandığını duyurdu. Söz konusu yasa; akıllı kamera, akıllı televizyonlar ve sağlık takibi yapan giyilebilir teknoloji ürünleri gibi Birleşik Krallık’ta satılan tüm akıllı cihazları kapsayacak ve alınması gereken 3 ana önlemi özellikle üreticiler için şart koşacak.

Belirlenen kurallara göre, Birleşik Krallık’ta artık “Nesnelerin İnterneti”ne bağlanabilen tüm cihazların şifresi özgün olmak zorunda olacak ve cihazlar evrensel fabrika ayarlarına döndürülerek sıfırlanamayacak. Bununla birlikte, üreticiler bir güvenlik açığı durumunda herkesin kendileriyle iletişim kurabilmesi için kullanıcılara açıkça bir iletişim noktası sağlamak zorunda olacak. Ayrıca, yine üreticiler cihazların satış noktasında ne kadar süre boyunca güvenlik güncellemesi alacağını net bir şekilde müşterilere açıklamak ve ortaya koymak durumunda kalacak.  

Araştırmalar 2025 sonunda dünya genelinde 75 milyar internete bağlı cihaz olacağına işaret ediyor

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tarafından önerilen kurallar, yetkililerin akıllı cihazların artan popülaritesiyle beraber ortaya çıkan olası etkilerini incelediği uzun bir müzakere sürecinin ardından son haline getirildi. Hükümet tarafından yapılan araştırmalar, 2025 yılının sonuna kadar dünya genelinde toplamda 75 milyar internete bağlı cihaz olması beklendiğini ortaya koydu. İlgili kurumlar bu tip yasaların, geçmişte benzerleri yaşanan ve geniş çapta sonuçları olan siber güvenlik saldırılarını önlemeye yardımcı olabileceğini öngörüyor.  

Alınan kararlar ilk başta yetkililerin etkililik oranını gözlemlemesi için gönüllü kullanıcılar üzerinde denenecek olsa da hükumet, ilgili kanunları mümkün olan en kısa sürede uygulamaya koymayı planlıyor.  

Deprem sonrası iletişim sorununu çözmek için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi kurulacak