AI For Good girişimi kapsamında gerçekleştirilen 125 milyon dolarlık bir yatırımla Microsoft, yapay zekânın sosyal sorumluluk çerçevesinde ve insanlık yararına kullanılması için projeler gerçekleştiriyor.

Bill Gates ve Paul Allen, 40 yıl önce Microsoft’u kurduklarında amaçları, bilgisayarın sağladığı imkanları herkes için ulaşılabilir kılmaktı. Geçen süre içinde hayatın her alanına giren bilgisayar gerek iş hayatında gerek endüstride gerekse toplumsal yaşamda birçok şeyi değiştirdi. Microsoft şimdi de yapay zekâ ile benzer bir dönüşüm gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket yapay zekâ teknolojisini her bireyin ve kurumun ulaşabileceği ve faydalanabileceği bir konuma taşıyor. Sorumlu ve herkesi güçlendirecek yapay zekâ sistemleriyle, sektörlerde ve iş yaşamında yapıldığı gibi, bugüne kadar çözümsüz kalan insani ve çevresel sorunlara da çözüm bulmayı amaçlıyor.

Microsoft bu doğrultuda AI for Good girişimini hayata geçirdi. Yapay zekânın insanlık yararına kullanılmasını amaçlayan program, 125 milyon dolarlık bir yatırımla çalışmalarını hızlandırıyor. Bu akıllı teknoloji, uzun zamandır başa çıkılmaya çalışılan çevresel, kamusal ve toplumsal sorunların çözümü için dünyanın dört bir yanındaki insanlara birçok konuda destek oluyor. Microsoft Türkiye Sosyal Sorumluluk Programları Müdürü Mehmet Can İrhan da bu yönde geliştirilen projelerin detaylarını aktardı.

Microsoft, çevresel sorunların çözümü, engellilere yönelik teknolojiler, insani yardım organizasyonlarının güçlendirilmesi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik çözümlere teknoloji, finans ve uzmanlık desteği sağlıyor. Bu alanlarda çalışmaların yürütüldüğü projelerle, yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin daha iyi bir dünya için neler yapabileceği gösterilecek. Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere geliştiriciler, Start-up’lar ve teknoloji şirketleri ile kamu kurumlarının faydalanabileceği program 4 temel alandan oluşuyor.

AI for Earth

Microsoft, daha sürdürülebilir bir çevre için araştırmacıların, yazılım geliştiricilerinin, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının geliştireceği projelere destek veriyor. Yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin gücü, kaynakları ve uzmanlığıyla projelerin hayata geçmesi ve sürdürülebilir olması için çalışmalarını yürütüyor. AI For Earth programının odağında iklim değişikliği, tarım, biyoçeşitlilik ve su kaynaklarının korunması yer alıyor.

Örneğin, FarmBeats gibi projelerle daha az çevresel etkiyle çiftçilerin verimliliği artırılıyor. Tarım arazileri verilerini bulutta toplamak ve yapay zekâ servisleriyle yorumlamak çiftçilere hassas ve doğru tarımsal sonuçlar sunuyor. Bu sayede ekinlerin takibi ve doğru zamanda yapılan müdahalelerle çiftçiler, çok daha verimli sonuçlara ulaşabiliyor.

AI for Humanitarian Action

Afet sonrası yardım yönetimi, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların temel ihtiyaçlarının sağlanması, mültecilerin ve göçe zorlanmış insanların korunması ve insan kaçakçılığı gibi insan hakları ihlallerinin engellendiği konularda gerçekleştirilen projelerin yapay zekâ ve bulut teknolojileriyle güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Microsoft önümüzdeki beş yıl için bu alana 40 milyon dolarlık bütçe ayırdı ve bu bütçeyle kâr amacı gütmeyen kuruluşların projelerini destekliyor. Bu alanda kurulan iş birliklerinin içinde sosyal yardım için Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), insan hakları için Clooney Foundation, insani yardım için OpenStreetMap Team (HOT), çocuk sağlığı uygulamaları için Operation Smile gibi alanında öncü kurumlar yer alıyor.

AI for Accessibility

Microsoft, engellilerin günlük yaşama ve istihdama katılmasını kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak için teknolojiden faydalanıyor. Dünya genelinde, engeli bulunan bir milyardan fazla insan yapay zekânın gücüyle yaşam kapasitesini artırabiliyor. Örneğin Seeing AI uygulaması, etraftaki insanları, nesneleri ve metinleri tanımlıyor ve kör veya görme düzeyi düşük olan insanlara yardımcı oluyor. Bir diğer proje Zyrobotics, kodlamayı öğrenen ve dijital dünyada kendinden emin ve yetkin olmaları için STEM’in tüm çocuklar için erişilebilir olmasını sağlıyor. InnerVoice uygulaması ise otizmli ve diğer öğrenme güçlüğü çeken insanların iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

AI for Cultural Heritage

Gelecek yıl yürürlüğe girecek destek projesiyle kültürel ve tarihi varlıkların korunması ve görselleştirilmesi alanlarında yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin kullanılması hedefleniyor. Örneğin, Musée des Plans-Reliefs, yapay zekâ ve karma gerçeklik kullanılarak Mont-Saint-Michel gibi anıtsal mimari eserlere yeniden hayat verilebiliyor. MIT ile iş birliği yaparak ve yapay zekâdan güç alan Metorpolitan Museum’ın Open Access koleksiyonu, erişilebilir ve keşfedilebilir hale getirildi.