Konda Araştırma “Televizyonla Değişen Algılar, Sosyal Medyanın Yükselişi ve 10 Yıllık Medya Serüvenimiz 2008 – 2018 Medya Raporu”nu yayınladı. Rapor 2008’den günümüze Türkiye’de medya kullanım alışkanlıklarına ve gelişen teknolojiyle artan internet ve sosyal medya kullanımına, bu mecralara duyulan güvene ışık tutuyor.

Araştırma şirketi Konda tarafından 2008-2018 dönemini kapsayan ve medya kullanım alışkanlıklarını içeren bir rapor yayınlandı. Türk kamuoyunun medya tüketim alışkanlıklarını analiz eden rapor, teknolojinin günden güne hayatımıza girmesiyle insanların medyaya ve habere olan güvenine, habere erişimine dair verileri de içeriyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de insanların 16’sının haberleri televizyondan takip etmediği kaydedilirken, toplumun yüzde 17’sinin dizi izlemediği bilgisi verildi. ‘İnternete ve sosyal medya araçlarına güvenin arttığı’ belirtilen raporda, ülkenin yüzde 74’ünün gazete okumadığı ifade edildi.

İnsanların %51’i internetten alışveriş yapmayı güvenli bulmuyor

Araştırmanın bir diğer ilgi sonucu internetten alışveriş hakkında. Son dönemde Efsane Cuma (Black Friday) gibi büyük indirim günleri sebebiyle internetten alışveriş oldukça gündemde. Markalar güvenli alışveriş için tüketiciye yönelik birçok kampanya yapsa da toplumun büyük bir kesimi hala internetten alışverişi güvenli bulmuyor. Araştırmaya göre “İnternetten alışveriş yapmak güvenlidir” diyenlerin oranı 2015’te %12 oranındayken, bu oran 2018’de %17 seviyesine çıkmış. Bu kanıya katılmayanların oranı 2015’e göre azalsa da hala insanların %51’i internetten alışverişi güvenli bulmuyor. Bu oran 2015’te %64 seviyesindeydi.

Bilgiye Erişimde İnternet İlk Kaynak

Bilgiye ulaşmada internete ve sosyal medyaya olan güven oranları da 2018 araştırmasında çarpıcı veriler sunuyor. Sonuçlara göre insanların %49’u bir bilgiye ihtiyaç duyduğunda ilk bakacağı yerin internet olduğunu ifade ediyor. Bu oran 2015 yılında yalnızda %40’tı.  Kullanıcılar internetten %30 oranıyla en çok haber takip ettiğini söylerken, bunu %25 ile dizi izlemek takip ediyor.

Sosyal Medya Toplumların Baş Belasıdır

Araştırmadaki en çarpıcı sonuçlardan biri kamuoyunun sosyal medyaya bakış açısı. Türkiye Facebook, Twitter ve Instagram gibi mecralarda dünya sıralamasında üst sırada yer almasına rağmen sosyal medyayı “baş belası” olarak görüyor. Buna göre insanların %57’si bu kanıya katıldığını ifade ediyor ve bu oran 2016’ya göre 7 puan artmış durumda.

İnsanların %78’i haberleri sık sık veya her zaman TV’den takip ettiğini belirtirken, insanların %72’si haber kaynağı olarak TV’ye güvendiğini belirtiyor. İnternete güvenenlerin oran %15 olurken  gazete güvende ciddi kan kaybediyor. İnsanların yalnızca %7’si gazetelere güvendiğini belirtiyor. TV haberlerinde en güvenilir kaynak %20 ile Fox olurken, NTV, CNN Turk ve HaberTürk gibi kanallar ancak %2 pay alarak listenin sonlarında yer alabildi.