turkiye-uzay-ajansi-teknosafari

2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yeni paylaşımda bulundu. Bununla birlikte TUA bünyesinde çalışmak için şartlar açıklandı. 

Ülkemizin uzay çalışmalarını yönetme amacı ile 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı, bünyesinde çalışabilecek uzman ve uzman yardımcıları için aradığı şartları paylaştı. Ayrıca çalışacak kişilerin sahip olacağı görev, yetki, hak ve sorumlulukları da belirtildi.

Uzman Yardımcılığı giriş sınavı başvuru şartları şu şekilde;

 • 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden, mühendislik fakülteleri, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri lisans bölümleri ile astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknolojisi, matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den giriş sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
 • Başkanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den en az (C) seviyesinde olmak üzere giriş sınavı ilanında belirtilen seviyede veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

turkiye-uzay-ajansi-uzman-yardimcisi-teknosafari

Uzman Yardımcısı görev ve yetkileri;

 • Refakatine verildiği uzmana, görev tanımında bulunan görevlerin yapılmasında yardımcı olmak.
 • Daire başkanı veya refakatinde görevlendirildiği uzman tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

Uzman görev ve yetkileri;

 • Uzmanlar görevli bulundukları hizmet birimindeki daire başkanına bağlı olarak;
 • Daire başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
 • Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,
 • Başkanlık hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm birliğinin ve standardın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,
 • Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
 • Başkanlığın görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek,
 • Görevlendirildikleri konularda Başkanlık içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,
 • Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,
 • Görevli olduğu konularda, Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,
 • Refakatine verilen uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.

turkiye-uzay-ajansi-uzman-teknosafari

Uzman ve Uzman Yardımcısı sorumlulukları;

 • Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, sıralı amirlerine karşı sorumludur.
 • Uzmanlar, refakatine verilen uzman yardımcılarının en iyi şekilde yetiştirilmesine özel bir önem verir ve bu amaçla refakat boyunca uzman yardımcılarının, meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesini gözetir.

İlginizi Çekebilir:

Yüzüklerin Efendisi dizisi ismi ve tanıtım videosu yayınlandı

Horizon Forbidden West hikaye fragmanı yayınlandı

YouTube Premium için yıllık abonelik seçeneği geldi

Crypto Browser Project Beta sürümü yayınlandı

Tekno Safari YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz