Cuma, Eylül 18, 2020
Ana Sayfa Haber Sosyal Medya Düzenlemesi ile İlgili Kanun Teklifi, TBMM’de Kabul Edildi 

Sosyal Medya Düzenlemesi ile İlgili Kanun Teklifi, TBMM’de Kabul Edildi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medyaya yasal düzenleme getirileceğine işaret etmesinin ardından AKP ve MHP tarafından hazırlanan kanun teklifi, kısa bir süre önce TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Yaşanan son gelişmelere göre ise sosyal medya düzenlemesi ile ilgili teklif, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; kısa bir süre önce, doğum yapan kızı Esra Albayrak’a sosyal medya üzerinden edilen hakaretlere yönelik tepkisini dile getirmiş ve sosyal medya platformlarına yasal düzenleme getirileceğine işaret etmişti. Bunun üzerine AKP ve MHP, ortak bir yasa teklifi hazırlamıştı. Yaklaşık 10 maddeden oluşan ve son haline getirilen teklif, kısa bir süre önce AKP Meclis Grup Yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulmuştu. Daha sonrasında ise düzenlemenin, Meclis Başkanlığı’na getirileceği ifade edilmişti.  

Yaşanan son gelişmelere göre; sosyal medya düzenlemesi ile ilgili detayları kapsayan kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlığı altında meclise sunuldu. İnternet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulmasını amaçlayan teklifin, kanuna “sosyal ağ sağlayıcı” şeklinde yeni bir tanımlama getirdiği aktarıldı.  

İşte TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili detaylar! 

TBMM Sosyal Medya Düzenlemesi

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili paylaşılan detaylara göre; kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, “sosyal ağ sağlayıcı” olarak tanımlanacak. İdari para cezaları; muhatabın yurt dışında bulunması halinde “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)” tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek. 

Bu bildirim, Tebligat Kanunu’na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda, tebligat yapılmış sayılacak. Teklifle, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar artırılacak. 

Düzenlemeyle; suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek. İçeriğin çıkarılması kararları; erişim sağlayıcılar tarafından değil, içerik ve yer sağlayıcılarca yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek. 

İçeriğin çıkarılması veya erişim engeli kararının gereği, en geç 4 saat içinde yerine getirilecek

İçeriğin Çıkarılması 4 Saat

Kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde, ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un erişimin engellenmesi kararı verilmesini düzenleyen hükmü yönünden de içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek.Erişim Sağlayıcıları Birliği” tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, en geç 4 saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek. 

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda; hakim tarafından başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek. Kararda, “Erişim Sağlayıcıları Birliği” tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı da yer alacak. Böylece arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak, kişilik haklarının daha etkin korunması mümkün hale getirilecek. 

1 milyondan fazla günlük erişimi olan sosyal medya platformları, Türkiye’de en az 1 temsilci belirleyecek

Sosyal Medya Platformları Temsilci

Teklife göre; Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı ve sosyal medya platformları, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde, internet sitesinde yer verilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK’ya da bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde, Türk vatandaşı olması zorunlu olacak. 

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde; sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ise sağlayıcı, 30 milyon lira daha idari para cezası alacak.

Sosyal medya platformlarına, reklam yasağı getirilebilecek veya bant genişliği daraltılabilecek

Sosyal Medya Reklam Yasağı

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, BTK Başkanı tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Böylece sosyal medya platformlarına ilişkin reklam yasağı getirilebilecek. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. 

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine tekrar başvuru yapabilecek. Hakim; ikinci başvuru üzerine vereceği kararında yüzde 50’den düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilecek. Bu kararlara karşı, BTK Başkanı tarafından itiraz yoluna gidilebilecek. 

Hakim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ya gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde; verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara, BTK tarafından bildirim yapılacak. 

Sosyal ağ sağlayıcılar, Türk kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma konusunda tedbir alacak

Sosyal Ağ Sağlayıcılar

Sosyal ağ sağlayıcılar; “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi”ni gerektirecek içeriklere yönelik kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Olumsuz cevaplar, gerekçeli olarak verilecek. 

Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak. Ayrıca “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe raporları, 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri de alacak. 

“İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusuna 48 saat içinde cevap vermemesi halinde; BTK Başkanı tarafından, sosyal ağ sağlayıcıya 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması halinde ise 10 milyon lira idari para cezası verilecek. 

Sosyal ağ sağlayıcılar hakkında “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” kapsamında verilecek idari para cezaları 1 milyon lira, “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” kapsamında verilecek adli para cezaları ise 50 bin lira olarak verilecek. Söz konusu ihlallerin 1 yıl içinde her bir tekrarında, cezalar bir kat artırılarak uygulanacak. 

Sosyal medya platformları, ilk raporları 2021 yılının Ocak ayında teslim edecek

Sosyal Medya Raporları

Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı; doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmayacak. Bu düzenlemenin uygulanmasında; sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak. 

Sosyal ağ sağlayıcılar, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak. Sosyal ağ sağlayıcılar ayrıca “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusu uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 yılının Ocak ayında BTK’ya bildirecek ve internet sitesinde yayınlayacak. Böylece sosyal medya platformları, ilk raporları 2021 yılı başında teslim etmiş olacak. 

Kaynak: haberglobal.com.tr

Teknoloji haber bülteni DigiToll‘ü izlemek için tıklayınız.

İlginizi çekebilir:

Hükümet Sosyal Medya Düzenlemesi Hakkında Detayları Açıkladı

Sosyal Medya Düzenlemesi, Bugün Meclis Başkanlığı’na Geliyor

Sosyal Medya Düzenlemesi ile İlgili Detaylar Belli Oldu! 

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

blank

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

TikTok ve WeChat 20 Eylül’den İtibaren ABD’de Yasaklanıyor

Donald Trump’ın kullanıcı verilerini Çin ile paylaştığı gerekçesiyle ABD’de bulunmasını ve kullanılmasını istemediği TikTok’un 20 Eylül’den itibaren artık ABD’de indirilemeyeceği bilgisi edinildi. ABD Ticaret...

‘Disintegration’ Oyununun ‘Multiplayer’ Modu, “V1 Interactive” Tarafından Kapatılıyor

"Private Division" ve "V1 Interactive" oyun stüdyoları tarafından geliştirilen ve 16 Haziran tarihinde piyasaya sürülen 'Disintegration' oyununun 'Multiplayer (Çok Oyunculu)' modu kapanıyor. "Private Division" ve...

‘Empire of Sin’ Oyununun Çıkış Tarihi Belirlendi!

"Paradox Interactive" tarafından geliştirilen ve kısa bir önce duyurusu yapılan 'Empire of Sin' oyununun çıkış tarihi belirlendi. Şirket, oyunun 1 Aralık 2020 tarihinde çıkış...

Yandex, Koronavirüs Etkileri Nedeniyle Türkiye Ofisini Kapatıyor 

Marketing Türkiye’nin haberine göre; Yandex, Türkiye ofisi ile ilgili kapatma kararı aldı. Söz konusu kararın, koronavirüs salgını sürecinde düşen şirket gelirleri nedeniyle alındığına işaret edildi.  Marketing Türkiye’nin haberine göre Yandex, Türkiye...

Booking, Koronavirüs Etkileri Nedeniyle Dünya Genelindeki En Az 5 Ofisini Kapatıyor 

Yaklaşık 1 ay önce koronavirüs etkileri nedeniyle çalışanlarının yüzde 25’ini işten çıkaracağını duyuran Booking; ABD, İngiltere, Kanada ve Hırvatistan’da bulunan en az 5 ofisini kapatıyor olduğunu açıkladı. Hırvatistan’ın ‘Split’ şehrindeki...